Het forum is een initiatief vanuit enkele branchegenoten die de behoefte constateerde aan voorziening en uitwisseling van informatie tussen branchegenoten. Voor de ziekenhuisapothekers wordt er al veel georganiseerd op het gebied van geneesmiddeleninkoop. Maar voor inkopers en inkoopcoördinatoren specifiek wordt er nauwelijks iets georganiseerd en zijn er niet veel netwerken. Om deze redenen zijn wij per 2015 gestart met dit platform en hebben we al zes FIP-congressen bijzonder succesvol afgesloten.

 

De initiatiefgroep bestaat uit de volgende leden:

Evelien van Lonkhuyzen-Hans  |  IZON

Geertje Kapteijns  |  Accord Healthcare B.V.

Gijs van der Leek  |  Albert Schweitzer Ziekenhuis / ZRIG

Hanneke Visser  |  Academisch Medisch Centrum / IZAAZ

Robert Hofstede  |  Apotheek Haagse Ziekenhuizen

Trea de Wit  |  Martini Ziekenhuis